Наш лікар – Єрошенко Ігор Володимирович

Ярошенко Ігор Володимирович

Загальний стаж роботи – 21 роки.

Стаж з організації і управління охороною здоров'я – 6 років.

В 2005 році закінчив Донецький національний медичний універсiтет iм. М. Горького, медичний факультет за фахом ”лікувальна справа”. В 2005-2007 роках пройшов інтернатуру за фахом ”Радiологія” у радіологічному відділенні Краматорського онкодиспансера, та на базi кафедри рентгенології та променевих методів дослідження Донецького національного медичного унiверситету пiслядiпломної освiти. З 2007 року працює лікарем-рентгенологом «Центра компьюторної томографії» міста Краматорська.

У 2008 році пройшов стажування по МРТ у клиніці місто Грац (Австрія) 2 тижні. У 2008 році прйшов курси підвищення кваліфікаціі по МРТ м. Москва Інстітут нейрохірургіі ім. Бурбенко (2 тижні). З 2008 р. праює на посадi лікаря-рентгенолога ПП Центр магнiтно-резонансної томографії. У 2008 році пройшов курс спецiалiзацiї за фахом ″Рентгенологія″ на кафедрі рентгенології та променевих методів дослідження Донецького національного медичного унiверситету пiслядипломної освiти.

У 2011 році пройшов курс підвищення кваліфікації на кафедрі рентгенології факультету післядіпломної освіти Донецького національного медичного університета Факультет удосконалення лікарів передатестаційний цикл за фахом ”Рентгенологія”. У 2013 роцi отримав першу категорiю. У2014 р. переведений на посаду головного лікаря ЧП Центр магнiтно-резонансної томографії.

У 2018 році пройшов курс підвищення кваліфікації на кафедрі рентгенології факультету післядіпломної освіти Донецького національного медичного університета Факультет удосконалення лікарів передатестаційний цикл за фахом ”Рентгенологія”. В 2018 році отримав вищу категорію зі спеціальності ″Рентгенологія″.

З 2014 р. і по теперішній час головний лікар ТОВ ЛДЦ «Планета здоров'я».